naturalnie zakiszane w belach
NAJLEPSZE NA RYNKU WYSŁODKI BURACZANE NATURALNIE ZAKISZONE PAKOWANE W BALOT
PRZEZ FIRMĘ
GRUPA PASZOWA AGROHURT NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ PRASĄ W EUROPIE

AGROHURT

Wysłodki buraczane

 

Niektórzy klienci obawiają się stosować wysłodki buraczane ze względu na możliwość wystąpienia kwasicy.

Jest to błędne myślenie. Taki problem mógł występować przy skarmianiu wysłodków buraczanych mokrych, które miały ok. 10% suchej masy. Wysłodki buraczane belowane, które oferujemy Państwu, zawierają ok. 26% suchej masy. Energia, która jest w tych wysłodkach, nie pochodzi z łatwo rozpuszczalnej skrobi lub cukru (tak jak w kiszonce z kukurydzy) tylko z łatwo strawnych węglowodanów, które są budulcem ścian komórkowych (pektyny, hemicelulozy, celulozy). Substancie te są w żwaczu rozkładane powoli i równomiernie. Z tego też powodu wysłodki, które proponujemy są źródłem bezpiecznej energii a ich stosowanie ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia kwasicy.

 

Dotychczas wysłodki najczęściej dostępne były w postaci mokrej (10-12% s.m.), co niosło za sobą też szereg negatywnych cech, takich jak:

 • zbyt niska zawartość energii,
 • duże wyciekanie soku kiszonkowego,
 • wysokie straty podczas kiszenia,
 • trudności z ubiciem,
 • gorszy proces fermentacji (zawartość kwasu octowego i masłowego).                                                                                   

Powodowało to, że krowy były w stanie pobrać 10-20 kg świeżej masy dziennie, co odpowiada 2-3 kg suchej masy. Tych negatywnych cech nie posiadają wysłodki prasowane zakiszone w belach, które powstają w wyniku odwodnienia wysłodków mokrych i zawierają ok. 26% suchej masy. Wysłodki prasowane produkowane są w cukrowni przy temperaturze 50°C i odrazu pakowane w bele co wpływa korzystnie na proces zakiszania.

 

Wysłodki prasowane wykazują szereg takich zalet jak:

 • duża koncentracja energii w 1 kg s.m.,
 • mała zawartość węglowodanów strukturalnych (NDF, ADF, włókno sur.),
 • duża zawartość pektyn (fermentacja w żwaczu),
 • białko o umiarkowanym rozkładzie w żwaczu,
 • cenny skład aminokwasowy białka (lizyna),
 • poprawia bilans energetyczny w żwaczu,
 • wpływa pozytywnie na zawartość białka w mleku,
 • duża zawartość wapnia (laktacja),
 • bardzo dobra smakowitość (mała wartość wypełnieniowa),
 • obniżenie kosztu dawki,
 • przy zastosowaniu w TMR spełnia rolę  braku sortowania paszy w tzw. " lepiszcze",
 • brak strat pokarmowych,
 • długi okres przechowywania produktu, nawet do 3 lat,
 • brak wtórnej fermentacji. 

 

Dobra smakowitość i wyższa zwartość energii wysłodków prasowanych powodują, że krowy mogą pobrać ich nawet do 30 kg, co odpowiada ok. 7 kg suchej masy. Można powiedzieć, ze wysłodki prasowane, to pasza objętościowa o jakości paszy treściwej. 

 

 

                           Wartość pokarmowa: wysłodki prasowane, kiszonka z traw i kukurydzy

Wartość w 1kg suchej masy

Sucha masa (g)

Energia NEL MJ

Białko ogólne (g)

Włókno (g)

Wapń (g)

Fosfor (g)

Wysłodki prasowane

220

7,4

111

208

9,0

0,9

Kiszonka z traw

400

6,1

165

260

6,9

3,8

Kiszonka z kukurydzy

300

6,4

85

210

4,0

2,4

 

 

Porównanie wysłodki w przyźmie i wysłodki w balotach

CENA  24 ton wysłodki przechowywanej w pryzmie

ok.2500-2700 brutto

ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY

10-12%

Folia, praca. Itp.

ok. 500 zł brutto

 

 

CENA 24 ton wysłodki w belach

ok. 4600 brutto

ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY

25-26%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porównując, aby klient mógł uzyskać tą samą zawartość suchej masy wysłodki luzem pakowanej w pryzmę do wysłodki w balotach musi pomnożyć swój zakup x2, czyli zapłaci ok. 4800-5200 plus praca i straty w pryzmie, które są rzeczą pewną (ok. 30%).

 

W wysłodce pakowanej w bele klient po otwarciu nie traci nawet 1kg produktu, nie musi nic wyrzucać ani zużywać jej bardzo ekspansywnie.

Biorąc po uwagę te wszystkie czynniki wysłodka w belach jest najlepszym ekonomicznym i jakościowym rozwiązaniem. Wysoka jakość zakiszenia i niska cena produktu oraz wygoda w przechowywaniu i logistyce to te czynniki, które wpływają na ekonomiczne prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

 

 

 

 

 

MARKA BALOTEK:

 

 

MARKA STRONG BULL

NASI PARTNERZY: