naturalnie zakiszane w belach
NAJLEPSZE NA RYNKU WYSŁODKI BURACZANE NATURALNIE ZAKISZONE PAKOWANE W BALOT
PRZEZ FIRMĘ
GRUPA PASZOWA AGROHURT NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ PRASĄ W EUROPIE

AGROHURT

Wysłodki buraczane

.

Wysłodki buraczane są paszą sezonową dostępną w okresie kampanii cukrowniczej. Świeże wysłodki prasowane powinny być skarmione w ciągu tygodnia. Z tego też względu oprócz bieżącego skarmiania znaczne ich część musi być zakiszana i przechowywana. Sprawdzoną i skuteczną metodą konserwacji jest zakiszanie prasowanych (ok. 26% s. m.) wysłodków buraczanych w belach cylindrycznych owiniętych folią. Dotychczasowe badania wykazują, że wysłodki przechowywane w ten sposób są dobrej jakości. Do zakiszania w bele potrzebna jest odpowiednia prasa, którą posiadamy. 

vf
Niektóre gospodarstwa zakiszają wysłodki w pryzmach naziemnych lub różnego rodzaju zbiornikach uzyskując często kiszonkę niezadowalającej jakości, w której straty składników pokarmowych dochodzą do 30%. Zasada zakiszania wysłodków buraczanych jest taka sama, jak i innych zielonek. Szybkość sporządzania kiszonki i zamknięcia zbiornika jest czynnikiem decydującym o jej jakości. Napełnienie i przykrycie zbiornika powinno odbywać się w krótkim czasie – najlepiej w ciągu 1 dnia. Podstawowym warunkiem uzyskania dobrej kiszonki jest ubicie masy wysłodków i usunięcie powietrza ze zbiornika. Po ugnieceniu wysłodki okrywa się folią, którą należy obciążyć, np. oponami lub kostkami sprasowanej słomy. Ten sposób zakiszania kiszonek nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty, nieuwaga, nienależyta staranność poszczególnych czynności często skutkują dużymi stratami składników pokarmowych. 
————————————————————————————————————————
Wysłodka buraczana jest bardzo cenną paszą dla bydła. Stosowane są już od dziesiątek lat w dawkach pokarmowych dla krów mlecznych. Dzięki ich zastosowaniu wzrasta potencjał produkcyjny krów mlecznych, które mogą osiągnąć wydajność mleka powyżej 50kg/dzień. Uważamy, że ten fakt powinien zainteresować hodowców bydła mlecznego. Wysłodki buraczane belowane są paszą energetyczną, wysokostrawną oraz smakowitą dla przeżuwaczy. Ważną cechą ich jest jeszcze to, że poprawiają bilans energetyczny w żwaczu oraz wpływają pozytywnie na zawartość białka w mleku. To dzięki tym cechom Państwa krowy będą lepiej pobierały paszę i ją wykorzystywały co sprawi, że produkcja w gospodarstwie zwiększy się i produkowany surowiec będzie dużo lepszej jakości. Nasze słowa potwierdzają już tysiące zadowolonych klientów, którzy zgodnie powtarzają, że wydajność mleczna jest dużo większa. Wysłodki buraczane są produktem powstałym w procesie produkcji cukru z buraka cukrowego i są traktowane jako produkt uboczny. Nic bardziej mylnego, gdyż zawierają dwa cenne składniki takie jak np: sacharozę i włókno oraz są bardzo smakowitym produktem, który znacząco poprawia bilans dawki w żywieniu bydła. Najczęściej wysłodki zawierają ok. 10% suchej masy. Nasz produkt zawiera ok. 26% suchej masy. Mogliśmy to osiągnąć dzięki współpracy z Cukrownią Krasnystaw należącej do Krajowej Spółki Cukrowej, która ma zamontowane w swojej fabryce najnowsze włoskie prasy, które są w stanie w bardzo precyzyjny sposób przygotować, wyciskać i dosuszać wysłodkę. Podawany produkt jest zawsze taki sam dodatkowo jego temperatura to ok. 50º C. Są to najlepsze warunki jakie mogą być spełnione, aby wysłodki poddały się procesowi zakiszania.

Posiadamy również 12 firm-podmiotów, które są naszymi partnerami oraz zajmują się dystrybucją produktu.

 

 

 

MARKA BALOTEK:

 

 

MARKA STRONG BULL

NASI PARTNERZY: